baner opel 06-2019 1130x90px

Wystartowały zapisy do 5. biegu przełajowego Jorge Cross 2016 (regulamin) Wyróżniony

20 Sty 2016

Sobota 23 kwietnia 2016 roku - tego dnia wystartuje piąta edycja biegu Jorge Cross. Dziś ruszyły zapisy. Przypominamy, bieg główny zaliczany jest do Lubuskiej Ligi Biegowej. Dziś prezentujemy regulamin biegu.

JORGE Cross
Czerwieńsk, 23 kwietnia 2016 r.
www.jorgecross.pl
Cele i założenia biegu

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji fizycznej.
Promocja Gminy Czerwieńsk.
Popularyzacja Lubuskiej Ligi Biegowej.
Propagowanie działań chroniących przyrodę.
Przybliżenie wszystkim grupy biegowej "Ronin" Czerwieńsk.

Organizatorzy

Hala Sportowa "Lubuszanka" w Czerwieńsku.
Klub Zdecydowanych Optymistów.
"Ronin" Czerwieńsk.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku.

Partner biegu

JORGE Sp. z o.o. (www.jorge.com.pl).
Nadleśnictwo Zielona Góra

Termin i miejsce

Impreza odbędzie się 23 kwietnia (sobota) 2016 roku w Czerwieńsku.
Start o godz. 1100. Start i meta obok Hali Sportowej "Lubuszanka" w Czerwieńsku.
Bieg przeprowadzony zostanie na terenach leśnych.
Bieg główny: dystans ok. 13 km (2 okrążenia po 6,5 km).
Bieg hobby: dystans ok. 6,5 km (1 okrążenie).
Start do biegu głównego i hobby jest wspólny.
Trasa biegu będzie oznaczona co 1 km.
Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonane elektronicznie.

Mini Jorge Cross

Od godz. 900 biegi dla przedszkolaków (dystans ok. 100 m, dziewczęta i chłopcy razem) i uczniów szkół podstawowych: dystanse 470 m (kl. I-IV) i 940 m (kl. V-VI), dziewczęta i chłopcy osobno. Zapisy bezpośrednio przed biegiem. Kategorie: przedszkolaki; kl. I i II; kl. III i IV; kl. V i VI.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia

W biegu głównym uczestniczyć mogą osoby od 16 roku życia a w biegu hobby osoby od 13 roku życia (decyduje rocznik).
Bieg główny zaliczany jest do Lubuskiej Ligi Biegowej.
Za osobę zgłoszoną do biegu uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz dokonała opłaty startowej.
Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu i jego akceptacją.
Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy i posiłek regeneracyjny.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność. Osoby od 13 lat, które w dniu biegu tj. 23 kwietnia 2016 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności, zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.
Zgłoszenia dokonywane są drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.super-sport.com.pl/zapisy i uiszczenie opłaty startowej poprzez stronę zapisów. Zgłoszenia elektroniczne i wpłaty na konto przyjmowane będą do północy 18 kwietnia 2016 r. Po tym terminie zgłoszenia przyjmowane będą w dniu zawodów w biurze zawodów.
Biuro zawodów mieści się Hali Sportowej "Lubuszanka" w Czerwieńsku. Biuro czynne w dniu imprezy tj. 23 kwietnia 2016 od 830 do 1030. W godzinach pracy biura zawodów możliwa będzie pełna weryfikacja i odebranie numeru startowego.
Numery startowe wydawane będą po okazaniu dokumentu tożsamości oraz dowodu wpłaty wpisowego.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

Wysokość opłat

Bieg główny: 40,00 zł, w dniu zawodów 60,00 zł.
Bieg hobby: 20,00 zł (uczniowie gimnazjum w Czerwieńsku zwolnieni z opłaty startowej).
Mieszkańcy Gminy Czerwieńsk (udokumentowany adres zamieszkania); bieg główny odpowiednio 30,00 zł i 50,00 zł; bieg hobby 10,00 zł.

Klasyfikacja końcowa

Prowadzone będą indywidualne klasyfikacje generalne kobiet, mężczyzn (bieg główny i hobby) oraz dla biegu głównego klasyfikacje w kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia):

Mężczyźni:
M20    16 - 29 lat (2000-1987)
M30    30 - 39 lat (1986-1977)
M40    40 - 49 lat (1976-1967)
M50    50 - 59 lat (1966-1957)
M60    60 - 69 lat (1956-1947)
M70    od 70 lat (od 1946)

Kobiety:
K20    16 - 29 lat (2000-1987)
K30    30 - 39 lat (1986-1977)
K40    40 - 49 lat (1976-1967)
K50    od 50 lat (od 1966)

Uzyskane wyniki (dotyczy biegu głównego) zaliczone zostaną do klasyfikacji Lubuskiej Ligi Biegowej.
Regulamin Lubuskiej Ligi Biegowej oraz aktualne informacje o biegach i klasyfikacje dostępne na portalach: sportowa.zgora.pl, sportowezary.pl.

Nagrody

W klasyfikacji generalnej za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
W kategoriach wiekowych za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale i nagrody rzeczowe.
Wśród zawodników rozlosowanych zostanie 20 upominków.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają od organizatora medal pamiątkowy JorgeCross (dotyczy biegu głównego i hobby).
Zwycięzcy (miejsca 1-3) biegu Mini Jorge Cross otrzymają medale i nagrody a wszyscy startujący w tym biegu medal pamiątkowy.
 
Postanowienia końcowe

Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie biegu.
Szatnie i depozyty dla uczestników znajdować się będą w Hali Sportowej "Lubuszanka".
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, szatnię, natryski, toalety.
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia podczas imprezy.
W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu - decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą przyjmowane i rozpatrywane w czasie 1 godziny po zakończeniu biegu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Sportowa Zgora to nowa jakość informacji. Relacjonujemy, nagrywamy i fotografujemy najciekawsze wydarzenia lokalnego sportu. Jesteśmy też na Facebooku i YouTube.


Kontakt:

Ostatnio dodane

Kamerzysta na wesele